Opłaty

Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłaty szkolnej w ciągu trzech pierwszych miesięcy od rozpoczęcia nauki. Do płatności poza tym terminem będzie doliczana dodatkowa opłata w wysokości £10.

Opłata za cały rok szkolny 2019/20 wynosi:
– £ 180 – za jedno dziecko,
– £ 320 – za dwoje dzieci,
– £ 450 – za troje dzieci.

Płatności można dokonywać gotówką w siedzibie szkoły, w każdą pracującą sobotę lub przelewem na szkolne konto, z podaniem imienia i nazwiska ucznia (sortcode: 16-33-33, nr konta: 10449635).
W przypadku wycofania dziecka ze szkoły całoroczna opłata nie podlega zwrotowi.

Brak możliwości komentowania.