Bezpieczeństwo Dzieci w Szkole

Za bezpieczeństwo dzieci w szkole odpowiadają wszyscy: Dyrekcja Szkoły, nauczyciele, asytenci, rodzice podczas dyżurów…

Brak możliwości komentowania.