Opłaty

Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłaty szkolnej w ciągu trzech pierwszych miesięcy od rozpoczęcia nauki. Do płatności poza tym terminem będzie doliczana dodatkowa opłata w wysokości £10.

Opłata za cały rok szkolny 2023/2024 wynosi:
– £330  za jedno dziecko
– £460 za dwoje dzieci
– £580 za troje dzieci

Istnieje mozliwość uiszczenia opłaty szkolnej za zajęcia kwartalnie i semestralnie.

Płatności można dokonywać gotówką w siedzibie szkoły, w każdą pracującą sobotę lub przelewem na szkolne konto, z podaniem imienia i nazwiska ucznia (sortcode: 01-09-17, nr konta: 66417473).
W przypadku wycofania dziecka ze szkoły opłata nie podlega zwrotowi.

Brak możliwości komentowania.