Opłaty

Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłaty szkolnej w ciągu trzech pierwszych miesięcy od rozpoczęcia nauki. Do płatności poza tym terminem będzie doliczana dodatkowa opłata w wysokości £10.

Opłata za cały rok szkolny 2021/2022 wynosi:
– £200  za jedno dziecko
– £380 za dwoje dzieci 
– £540 – za troje dzieci 

Płatności można dokonywać gotówką w siedzibie szkoły, w każdą pracującą sobotę lub przelewem na szkolne konto, z podaniem imienia i nazwiska ucznia (sortcode: 05-09-67, nr konta: 47488900).
W przypadku wycofania dziecka ze szkoły całoroczna opłata nie podlega zwrotowi.

Brak możliwości komentowania.