Opłaty

Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłaty szkolnej w ciągu trzech pierwszych miesięcy od rozpoczęcia nauki. Do płatności poza tym terminem będzie doliczana dodatkowa opłata w wysokości £10.

Opłata za cały rok szkolny 2020/21 wynosi:
– £200 – za jedno dziecko (przy płatności za cały rok z góry obowiązuje zniżka 10%- koszt całkowity £180)
– £340 – za dwoje dzieci (przy płatności z góry £320)
– £470 – za troje dzieci (przy płatności z góry £450)

W tym roku wprowadzamy również możliwość płatności semestralnej (z góry za dany semestr). 

Płatności można dokonywać gotówką w siedzibie szkoły, w każdą pracującą sobotę lub przelewem na szkolne konto, z podaniem imienia i nazwiska ucznia (sortcode: 05-09-67, nr konta: 47488900).
W przypadku wycofania dziecka ze szkoły całoroczna opłata nie podlega zwrotowi.

Brak możliwości komentowania.