Dni otwarte na Uniwersytecie w Lancaster

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach i wykładach na Uniwersytecie w Lancaster. Warsztaty dotyczyły energii kwantowej i odnawialnej. Dzień rozpoczął się od wykładu prowadzonego przez dr Andy Blake i dr Agnieszkę Nowak. Wysłuchaliśmy pogadanki doktorantów Wydziału Fizyki: Ishanee Pophale, George Xystouris i Jamie Dumayne. Demonstracje i doświadczenia na wydziale fizyki obejmowały eksperymenty z suchym lodem, które były prezentowane przez Bianca Giuroiu i Kat Mamic, dzięki którym poznaliśmy właściwości i zastosowanie suchego lodu, a uczniowie mogli zobaczyć, co dzieje się w momencie połączenia suchego lodu z różnymi substancjami. Wyjaśnili nam także zasadę działania ogniw wodorowych. Zaprezentowany został i omówiony zderzacz hadronów i teleskop solarny, który był umieszczony na dachu Wydziału Fizyki. Mieliśmy okazję porozmawiać ze studentami i wziąć udział w doświadczeniach prowadzonych na Wydziale Badań nad Środowiskiem, które prowadził dr Włodek Tych i Klaudia Słowińska. Omówione zostały składniki ludzkiego pożywienia oraz przyczyny i konsekwencje gwałtownej powodzi. Również wzięliśmy udział w wykładzie na temat finansów w Management Finance School prowadzonym przez prof. Grzegorza Pawlinę.

Był to dzień pełny wrażeń i emocji za co bardzo dziękujemy prowadzącym oraz studentom Uniwersytetu w Lancaster.

Brak możliwości komentowania.