Dofinansowanie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im.
Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu
„Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej Poza Granicami Polski 2023”.

Nazwa przedsięwzięcia: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym
Konsula RP w Manchesterze (III)

Przedsięwzięcie Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym
Konsula RP w Manchesterze (III)
polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie
kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów
funkcjonowania.

Kwota dotacji w 2024r: 6 499,00 PLN
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 353 700,00 PLN


Brak możliwości komentowania.