Dzień Edukacji Narodowej

,,To Ona wita cię w progu jak własne wita się dzieci,
To Ona uczy cię patrzeć, słyszeć, myśleć i świecić.
To Ona ma serce matki, które się cieszy i trudzi,
w drogę wyprawia cię mądrze uczy świata i ludzi”

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęła pani Dyrektor Halina Kelly kierując ciepłe słowa do pracowników Zespołu z wyrazami podziękowania za trud i poświecenie w pracy wychowawczo- edukacyjnej oraz życząc radości i satysfakcji z wykonywanego zawodu. Swoje podziękowania i życzenia dla nauczycieli uczniowie wyrazili w słowach wierszy. Wręczyli także nauczycielom kwiaty i drobne upominki.

Brak możliwości komentowania.