Uroczystość w Warrington Town Hall

Dziękujemy dla Cllr Steve Wright, Mayor of Warrington, za zaproszenie na uroczystość organizowaną w Warrington Town Hall przedstawicieli naszej szkoły, rodziców i uczniów. Uczniowie godnie reprezentowali nasza polską społeczność podczas uroczystości co świadczą o tym nasze piękne ludowe stroje. Jesteśmy także bardzo dumni z naszej uczenniny Niny Wiśniewskiej, która po części oficjalnej uroczystości zaśpiewała w języku polskim piosenkę pt. ,,Jesteśmy Polką i Polakiem’’, a także zarecytowała wiersz K. I. Gałczyńskiego pt. ,,Wiersz o wielkiej wdzięczności’’.

Cieszymy się, że nasza szkoła była tak godnie reprezentowana podczas tej wspaniałej uroczystości.

* Na zdjęciu pani Halina Kelly (założycielka szkoły), Mayor of Warrington Cllr. Steve Wright i Nina Wiśniewska

Brak możliwości komentowania.