Kokurs plastyczny pt. „Polska oczami dziecka”

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 4 do 15 lat, będące uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej w Warrington do udziału w konkursie plastycznym dotyczącym ciekawych miejsc w Polsce.

Uczniowie mają za zadanie wybrać miejsce, które kojarzy im się z Polską / wakacjami w Polsce.

Każdy z uczniów może wykonać jedną pracę konkursową.

Prace wykonane w formacie A4 metodą dowolną należy dostarczyć nauczycielowi do dnia 15 września 2018r.

Wykonane prace konkursowe powinny zawierać podstawowe dane uczestnika, tj. imię, nazwisko i klasę dziecka.

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród zostanie przedstwione w dniu 20 października 2018r podczas obchodów dziesięciolecia Polskiej Sobotniej Szkoły w Warrington.

Brak możliwości komentowania.